Contractes menors oberts

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PINTURA I ALTRE MATERIAL FUNGIBLE PER LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subministrament

Constitueix l'objecte de contractació el subministrament, subministrament de pintura i altre material fungible per la senyalització... Més informació