Contractes menors

Consulta els contractes menors oberts

Contracte menor per a la redacció de textos de peces i imatges per a les sales d'exposició permanent del Museu i per a la farinera d'en Beió

Serveis

L`'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Manacor, té atribuïda la competència de gestió del Museu d'Hist&... Més informació