Contractes menors oberts

Contracte menor pel servei de neteja de vegetació i pedres del túmul del jaciment de s'Hospitalet Vell

Serveis

L’Àrea de Patrimoni de l’Ajuntament de Manacor, té atribuïda la competència de gestió dels jaciments arqu... Més informació