Contractes menors arxivats

Contracte menor pel servei d'organització del festival "Vila del llibre de Manacor"

Serveis

Contracte menor pel servei d'organització del festival "Vila del Llibre de Manacor", coordinació i gestió del pr... Més informació

contracte menor estabilitzacio talús pk 0+960 ctra. Son Macià

Obres

Estabilització talús pk 0+960 ctra Son Macià segons projecte tècnic que per motius de tamany no és pot adjuntar... Més informació

Contracte menor de subministrament de radars-aforadors pedagògics

Subministrament

Subministrament de 7 radars-aforadors pedagògics per al servei de la Policia Local de Manacor.

Més informació

Contracte menor pel servei d'animació a la lectura i foment de la creativitat artística per a escolars

Serveis

L'Àrea d'Educació, Cultura i Esports de l'Ajuntament de Manacor té atribuïda la competència del servei... Més informació

Servei de redacció de projecte nou equipament per a les linies de sacrifici de l'escorxador municipal

Serveis

Redacció de projecte per a la instal·lació d'un nou equipament per les dieverses linies de sacrifici de l'escorxador q... Més informació

Contracte menor pel comissariat de l'exposició commemorativa dels 20 anys del projecte d'investigació a s'Hospitalet Vell

Serveis

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Manacor, té atribuïda la competència de gestió del Museu d'Hist&o... Més informació

Contracte menor per lots per actuacions musicals i equips de so per a la rueta 2022 a escoles

Serveis

Contracte per lots per a la contractació de les actuacions musicals i equip de so de diverses actuacions musicals per a la celebració... Més informació

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE FIGURES DE DIFERENTS MATERIALS PER TAL DE DECORAR LA ZONA COMERCIAL DE MANACOR DINS EL PROJECTE «MANACOR ENCANTAT AMB LES RONDALLES MALLORQUINES» DE MANACOR

Subministrament

Contractació del subminitrament de tres figures de diferents materials relacionats amb el món de les rondalles mallorquines per a la... Més informació

contracte menor de servei de direcció de les obres per a la sectorització Barris X a XIV de Manacor

Serveis

Contracte menor de servei de direcció de les obres per a la sectorització de la xarxa de subministrament d'aigua dels barris X a... Més informació