Contractes menors arxivats

Contracte menor de servei de formació i ocupació pel projecte «Llençat +30».

Serveis

Contracte menor de servei de formació i ocupació pel projecte «Llençat +30». Més informació

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN ETILÒMETRE EVIDENCIAL PER A LA POLICIA LOCAL DE MANACOR

Subministrament

L’objectiu d’aquest subministrament es disposar d’una eina que permeti mesurar la concentració d’alcohol en l’air... Més informació

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CINEMÒMETRE LASER PORTÀTIL PER A LA POLICIA LOCAL

Subministrament

Constitueix l’objecte del contracte l’adquisició d’un cinemòmetre làser portàtil per a la Policia Local... Més informació

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 5 GRUES ORTOPÈDIQUES D’ELEVACIÓ I TRASLLAD DE PERSONES MAJORS O EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA, ELÈCTRIQUES I AMB ARNES.

Subministrament

El departament de serveis socials té la necessitat d’incorporar 5 grues ortopèdiques d’elevació i trasllad de a... Més informació

Contractació per lots del servei d'organització espectacles, el servei de seguretat i el subministrament de cabines sanitàriesper les Fires de Manacor i Porto Cristo.

Serveis

Contractació per lots del servei d'organització, muntatge i gestió de diversos espectacles o actuacions a dur a terme per ame... Més informació

CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DE 33 BUTAQUES GERIÀTRIQUES PELS CENTRES D’ESTADES DIÜRNES DE MANACOR I PORTO CRISTO.

Subministrament

El departament de serveis socials té la necessitat de renovar el mobiliari  de les instal·lacions dels centres d’estades... Més informació

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PINTURA I ALTRE MATERIAL FUNGIBLE PER LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subministrament

Constitueix l'objecte de contractació el subministrament, subministrament de pintura i altre material fungible per la senyalització... Més informació

Contracte de servei de producció tècnica per a la realització d'un concert

Serveis

Servei de producció tècnica per a la realització d'un concert dia 18 de novembre, en el marc de la campanya «És... Més informació

Contracte menor per dur a terme la instal·lació elèctrica de la nova sala medieval cristiana

Serveis

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Manacor té atribuïda la competència de gestió del Museu d'Hist&ograv... Més informació