Menor de serveis de redacció i execució del pla de vigilància ambiental per l'execució de les obres de remodelació del front marítim de Porto Cristo

Aquestcontracte de serveis té per objecte:

1.Redactar el Pla de vigilància ambiental per tal d’assegurar que es compleixen elsparàmetres ambientals de l’abocament a la mar de les aigües pluvials dels carrersBordils i Cristòfol Colom del projecte “Remodelació del passeig i front marítim, delcarrer Bordils i del carrer Cristòfol Colom”.

2.Realitzar el seguiment del Pla de vigilància ambiental mentre durin les obres.

3.Realitzar la presa de mostres d’aigua i de sediments en superfície, analitzar lesmostres i redactar l’informe corresponent abans i després de les actuacions.

Data límit: 17/09/2021 12:00

Departament: Medi Ambient

Telèfon de contacte: 662352284

Correu electrònic de contacte: apascat@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat