Contracte menor pel servei de redacció i direcció de l'obra, del projecte d'adequació de la zona del jardí i del pàrquing, del Museu d'Història de Manacor

L'Àrea d'Educació, Cultura i Esports de l'Ajuntament de Manacor, té la necessitat de contractar el servei de redacció i de direcció de l'obra d'un projecte d'adequació, de la zona del jardí i del pàrquing del Museu d'Història de Manacor.

El Departament de Cultura té atribuïda la competència de gestió del Museu d'Història de Manacor.

Tota la zona enjardinada del Museu és un lloc habitat i utilitzat no només per les activitats del Museu, sinó per altres col·lectius que en fan ús per activitats culturals o d’esbarjo. Aquesta zona presenta un desnivell respecte al pla d’entrada i aparcament que es salva amb unes escales que no compleixen mesures d’accessibilitat. L’any 2021 es va aprovar en el Ple de l’Ajuntament, el Pla d’accessibilitat del Museu que contempla eliminar les barreres arquitectòniques de tot l’equipament del Museu.

En aquest sentit, necessitam un projecte que contempli eliminar les barreres arquitectòniques de la zona enjardinada, que faci de l’espai un lloc amable pels visitants i que adecenti tota la zona de pàrquing amb un tractament respectuós amb l’edifici i l’entorn. 

Aquest projecte ha de contemplar també l’estudi de seguretat i la direcció de l’obra quan s’executi.

Data límit: 28/07/2022 13:15

Departament: Departament de Cultura

Telèfon de contacte: 971 84 91 00 # 3111

Correu electrònic de contacte: museu@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat