contracte menor de serveis de coordinació de seguretat i salut de l’obra per a la construcció d'una nau destinada a magatzem al polígon 34, parcel·la 142, del TM de Manacor, situada al Polígon 1-28-1

contracte menor de serveis de coordinació de seguretat i salut de l’obra per a la construcció d'una nau destinada a magatzem al polígon 34, parcel·la 142, del TM de Manacor, situada al Polígon 1-28-1

el projecte d'obres es pot consultar a la "Plataforma de contractación del Sector Público", exp. 11177/2021

Data límit: 27/09/2022 08:00

Departament: d'Urbanisme, Habitatge i Activitats

Telèfon de contacte: 674649639

Correu electrònic de contacte: mtruyols@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat