CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 5 GRUES ORTOPÈDIQUES D’ELEVACIÓ I TRASLLAD DE PERSONES MAJORS O EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA, ELÈCTRIQUES I AMB ARNES.

El departament de serveis socials té la necessitat d’incorporar 5 grues ortopèdiques d’elevació i trasllad de a persones majors o en situació de dependència, elèctriques i amb arnés, destinades al servei d’ajuda a domicili, perquè el personal adscrit al SAD les tengui com un ajut instrumental en aquells casos en que sigui necessari, per poder prestar el servei en millors condicions per la persona usuàrie i per evitar possibles lesions en el desenvolupament de la feina.

Les grues ortopèdiques d’elevació i trasllad han de tenir les característiques que s'especifiquen a l'informe tècnic.

Data límit: 07/12/2022 13:30

Departament: Departament de Serveis Socials

Telèfon de contacte: 662350483

Correu electrònic de contacte: afrechi@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat