CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PER AL PROJECTE «LLENÇA'T – 30»

Es vol contractar una activitat formativa relacionada amb l’anterior que és «Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere». La durada és de 10 hores i s’han d’impartir dos cursos, amb un màxim de 15 alumnes per curs.

Data límit: 20/02/2023 23:59

Departament: Desenvolupament Local

Telèfon de contacte: 627317308

Correu electrònic de contacte: sperezsanchez@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat