contracte menor de servei de coordinació de seguretat i salut del LOT 1 de la planta potabilitzadorea pel subministrament d'aigua potable al nucli urbà de Manacor

contracte menor de servei de coordinació de seguretat i salut de la planta potabilitzadorea pel subministrament d'aigua potable al nucli urbà de Manacor, LOT 1 ( planta desnitrificadora)

El projecte d'obres es port consultar a la "Plataforma de contractación del Sector Público", exp. 13259/2022

Data límit: 21/03/2023 08:00

Departament: d'Urbanisme, Habitatge i Activitats

Telèfon de contacte: 674649639

Correu electrònic de contacte: mtruyols@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat