contracte menor de servei de direcció del LOT 2 de la planta potabilitzadorea pel subministrament d'aigua potable al nucli urbà de Manacor

contracte menor de servei de direcció de la planta potabilitzadorea pel subministrament d'aigua potable al nucli urbà de Manacor, LOT 2 Centre de Comendament i maniobra, i Centre de transformació privat de 400 kVa, necessari per a l'alimntació elèctrica de la planta.

El projecte d'obres es pot consultar a la "Plataforma de contratación del Sector Público", exp. 13259/2022

 

Data límit: 21/03/2023 08:00

Departament: d'Urbanisme, Habitatge i Activitats

Telèfon de contacte: 674649639

Correu electrònic de contacte: mtruyols@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat