contracte menor de servei de redacció del project tècnic de demolició de l’edificació existent al carrer Sant Antoni, núm. 17 i execució de sistema viari per tal de perllongar l’Av. Dels Pins de Sa Torre, de Manacor.

contracte menor de servei de redacció del project tècnic (bàsic, execució i estudi de seguretat i salut) de demolició de l’edificació existent al carrer Sant Antoni, núm. 17 i execució de sistema viari per tal de perllongar l’Av. Dels Pins de Sa Torre, de Manacor. (exp. 1525/2023)

Data límit: 21/04/2023 09:00

Departament: Urbanisme, Habitatge i Activitats

Telèfon de contacte: 674649639

Correu electrònic de contacte: mtruyols@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat