Contracte menor pel subministrament i instal·lació d'un tram de barrera amb doble porta pel Museu d'Història de Manacor

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Manacor, té atribuïda la competència de gestió del Museu d'Història de Manacor. Dins aquesta competència de gestió es troba la reparació i manteniment tant del museu com de la zona ajardinada que l'envolta. L'objecte de l'actuació és la realització d'un tram de barrera de 28 metres lineals i 1 metre d'alçada, incorporant una doble porta que dona a un pas accessible cap a la zona de la façana del Museu.

Data límit: 12/05/2023 13:00

Departament: Departament de Cultura

Telèfon de contacte: 618629489

Correu electrònic de contacte: museu@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat