contracte menor de servei de redacció del projecte tècnic de condicionament dels carrers Cabrera i Dragonera i dels pàrquings dels carrers dels carrers Formentor i Cala Romaguera de Cales de Mallorca

El present informe té per objecte establir les prescripcions tècniques que regiran la contractació de serveis de redacció del projecte per a la restauració i adecentament del paviment asfàltic dels carrers Cabrera i Dragonera i les zones d’aparcament dels carrers Formentor i Cala Romaguera de Cales de Mallorca, TM de Manacor.

Data límit: 07/10/2021 12:00

Departament: Urbanisme i Habitatge

Telèfon de contacte: 674649639

Correu electrònic de contacte: mtruyols@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat