Contracte menor de subministrament de material físic esportiu pel desenvolupament del programa B@les Manacor

Per la resolució de la Consellera d'Afers Socials i Esports (BOIB núm. 87 de data 27 de juny de 2023) s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les entitats locals de les Illes Balears per a la creació d'Unitats Actives d'Exercici Físic als municipis de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finança per la Unió Europea - Next Generatio EU. El Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Manacor està interessat en participat en els ajuts objecte de la citada convocatòria i, per tant, té la necessitat de contractar el subministrament de material físic esportiu pel desenvolupament del programa B@les. 

Així mateix, el Patronat Municipal d'Esports té atribuïda la competència de promoció de tota classe d'activitats físiques i esportives en el terme municipal de Manacor, i del foment de la seva pràctica, en totes les edats i condicions físiques, utilitzant els mitjans necessaris per aconseguir les finalitats. 

Data límit: 30/08/2023 12:00

Departament: Departament d'Esports - Patronat Municipal d'Esports

Telèfon de contacte: 662350948

Correu electrònic de contacte: esports@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat