Contracte menor pel servei de neteja de vegetació i pedres del túmul del jaciment de s'Hospitalet Vell

L’Àrea de Patrimoni de l’Ajuntament de Manacor, té atribuïda la competència de gestió dels jaciments arqueològics del municipi de Manacor. Dins aquesta competència de gestió es troba la realització d’investigació arqueològica, conservació i difusió del jaciment municipal de s’Hospitalet Vell.
L’objecte de l’actuació és la realització del projecte arqueològic presentat per l’Ajuntament de Manacor i autoritzat pel Consell de Mallorca.

Data límit: 29/09/2023 12:00

Departament: Departament de Patrimoni

Telèfon de contacte: 618629489

Correu electrònic de contacte: museu@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat