Contracte menor pel servei de redacció del projecte de rehabilitació de l'edifici de l'antic Museu Municipal de Manacor

L'Àrea de Cultura i Govern Obert de l’Ajuntament de Manacor té la necessitat de contractar la realització del projecte de rehabilitació de l’antic museu municipal, situat al costat de l’església. Aquesta àrea té atribuïda la competència de gestió del Patrimoni de Manacor.
En el 2023 s’ha comunicat el mal estat en què es troba l’antic museu municipal, que es tracta d’un immoble històric municipal i que està catalogat amb el número SU-001 amb una
protecció integral. Aquest immoble dóna servei al Patronat de Sant Antoni i actualment es troba apuntalat

Data límit: 25/10/2023 12:00

Departament: Departament de Patrimoni

Telèfon de contacte: 618629489

Correu electrònic de contacte: museu@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat