CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DESTINAT A LES EMISSIONS A TRAVÉS D'INTERNET (STREAMING) I GRAVACIÓ DE LES SESSIONS DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR.

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DESTINAT A LES EMISSIONS A TRAVÉS D'INTERNET (STREAMING) I GRAVACIÓ DE LES SESSIONS DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR.

Data límit: 06/09/2021 12:00

Departament: Batlia - Comunicacions

Telèfon de contacte: 662352833

Correu electrònic de contacte: batlia@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat