Contracte menor per a la redacció de textos de peces i imatges per a les sales d'exposició permanent del Museu i per a la farinera d'en Beió

L`'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Manacor, té atribuïda la competència de gestió del Museu d'Història de Manacor.

En el Pla Director del Museu aprovat l'any 2011 en el Ple de l'Ajuntament es preveien la realització de noves sales d'exposició permanent en el Museu. Actualment estam en fase de redacció d'un nou pla de gestió del Museu i s'ha de fer la tria d'objectes i imatges per a les noves sales permanents. Aquesta tria i textos han d'estar adaptats al nostre Pla d'accessibilitat aprovat en el 2021.

Per altra banda, s'han de seleccionar les peces que es troben dipositades en el Museu i que formen part del nou disseny museogràfic de la farinera d'en Beió. També s'ha de fer la redacció de cartel·les i la seva aplicació didàctica. Per aplicació didàctica entenem desenvolupar jocs, notes de veu, fulls de sala.

En aquest sentit, s'han de crear uns continguts digitals amb textos, imatges i notes de veu per crear una web que inclogui els elements patrimonials com la farinera d'en Beió i la torre del Palau. 

Data límit: 27/01/2022 15:00

Departament: Departament de Cultura

Telèfon de contacte: 971 84 91 00 # 3111

Correu electrònic de contacte: museu@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat