CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE FIGURES DE DIFERENTS MATERIALS PER TAL DE DECORAR LA ZONA COMERCIAL DE MANACOR DINS EL PROJECTE «MANACOR ENCANTAT AMB LES RONDALLES MALLORQUINES» DE MANACOR

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TRES FIGURES DE DIFERENTS MATERIALS INCLÒSES DINS EL PROJECTE «MANACOR ENCANTAT AMB LES RONDALLES MALLORQUINES» DE MANACOR, AMB LA FINALITAT DE DECORAR LA ZONA COMERCIAL DE MANACOR.

Data límit: 02/02/2022 13:00

Departament: Comerç

Telèfon de contacte: 672605767

Correu electrònic de contacte: sbenejambenejam@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat