Contracte menor per a la contractació del servei de Elaboració de la “Diagnosi sobre la situació de prostitució i l’explotació sexual en el municipi de Manacor”

L’objecte del contracte és realitzar la Diagnosi de la situació de la prostitució i la explotació sexualal municipi de Manacor. Es tracta de fer una recollida d’informació a nivell qualitatiu i quantitatiuque permeti fer una aproximació a la realitat de les dones en situació de prostitució o explotaciósexual a Manacor. Una vegada es disposi d’aquesta diagnosi es podran establir quines han deser les línies d’intervenció i els recursos a posar en marxa, per atendre les dones que es trobenen aquestes situacions.

Data límit: 27/04/2022 23:59

Departament: Serveis Socials i Igualtat

Telèfon de contacte: 687632961

Correu electrònic de contacte: igualtat@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat