Contracte menor obres de tancament dels jardins de la Torre dels Enagistes

Les obres per el tancament perimetral de la zona enjardinada del museu que ens ocupa han de consistir en: aconseguir que hi hagi un únic accés d´entrada al recinte quan el museu està tancat i seguir la tipologia de tancament que ja hi ha en aquest costat de la carretera i que ve de la zona esportiva.

Per a la presentació de les ofertes s'ha d'utilitzar el model adjunt d'oferta econòmica i s'ha d'adjunta declaració responsable, els dos degudament signats.

Data límit: 15/09/2021 12:00

Departament: Cultura

Telèfon de contacte: 662320267

Correu electrònic de contacte: museu@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat