Contracte menor de serveis per restaurar i remuntar peces de la sala medieval del Museu d'Història de Manacor

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Manacor, té atribuïda la competència de gestió del Museu d'Història de Manacor.

L'any 2021 vàrem realitzar el projecte museogràfic de la sala medieval del Museu i en aquest projecte es varen seleccionar totes les peces que han d'anar a la sala. L'objectiu d'aquest contracte és molt concret i és per cobrir les necessitats de conservació i restauració dels objectes que han de passar del magatzem, a l'exposició permanent de cara al públic.

Data límit: 30/06/2022 10:15

Departament: Departament de Cultura

Telèfon de contacte: 971 84 91 00 # 3010

Correu electrònic de contacte: museu@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat