Contractes menors arxivats

Contracte menor del servei de dinamització lingüística

Serveis

Gestionar i dinamitzar projectes en actiu de l'Àrea de Política Lingüística i proposar i executar nous projectes ling&uu... Més informació

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I PROGRAMACIÓ D'EQUIPS DE RADIOCOMUNICACIONS PER A LA POLICIA LOCAL DE MANACOR

Subministrament

Contracte de subministrament i la programació d'equips de radiocomunicacions compatibles amb l'actual sistema de comunicacions anal&ogr... Més informació

CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ D’UN AUDIOVISUAL REFERENT A LA PRÀCTICA DEL SKATEBOARD AL MUNICIPI DE MANACOR

Serveis

Producció d’un audiovisual sobre el món del skateboard al municipi de Manacor, des dels seus inicis fins a l’actualitat. Més informació

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D’EQUIP DE CLIMATITZACIÓ PER LA SALA DEL SERVIDORS DE INFORMÀTICA

Subministrament

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D’EQUIP DE CLIMATITZACIÓ PER LA SALA DEL SERVIDORS DE INFORMÀTICA. Més informació

Contracte menor pel servei d'organització del festival "Vila del llibre de Manacor"

Serveis

Contracte menor pel servei d'organització del festival "Vila del Llibre de Manacor", coordinació i gestió del progr... Més informació

contracte menor estabilitzacio talús pk 0+960 ctra. Son Macià

Obres

Estabilització talús pk 0+960 ctra Son Macià segons projecte tècnic que per motius de tamany no és pot adjuntar com... Més informació

Contracte menor de subministrament de radars-aforadors pedagògics

Subministrament

Subministrament de 7 radars-aforadors pedagògics per al servei de la Policia Local de Manacor. Més informació

Contracte menor pel servei d'animació a la lectura i foment de la creativitat artística per a escolars

Serveis

L'Àrea d'Educació, Cultura i Esports de l'Ajuntament de Manacor té atribuïda la competència del servei de... Més informació

Servei de redacció de projecte nou equipament per a les linies de sacrifici de l'escorxador municipal

Serveis

Redacció de projecte per a la instal·lació d'un nou equipament per les dieverses linies de sacrifici de l'escorxador que... Més informació