Contractes menors arxivats

Contracte menor de subministrament de materials per a un projecte de promoció i creació d'imatge de l'Escola Municipal de Mallorquí

Subministrament

L’objecte d’aquesta contractació és donar suport a un projecte de creació i promoció d’imatge de marc... Més informació

Contractació del subministrament d'enllumenat públic

Subministrament

Contracte subministrament enllumenat públic per a l'Avinguda Joan Servera Camps

Més informació

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DESTINAT A LES EMISSIONS A TRAVÉS D'INTERNET (STREAMING) I GRAVACIÓ DE LES SESSIONS DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR.

Subministrament

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DESTINAT A LES EMISSIONS A TRAVÉS D'INTERNET (STRE... Més informació