Contractes menors arxivats

CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DE 33 BUTAQUES GERIÀTRIQUES PELS CENTRES D’ESTADES DIÜRNES DE MANACOR I PORTO CRISTO.

Subministrament

El departament de serveis socials té la necessitat de renovar el mobiliari  de les instal·lacions dels centres d’estades... Més informació

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PINTURA I ALTRE MATERIAL FUNGIBLE PER LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subministrament

Constitueix l'objecte de contractació el subministrament, subministrament de pintura i altre material fungible per la senyalització... Més informació

Contracte de servei de producció tècnica per a la realització d'un concert

Serveis

Servei de producció tècnica per a la realització d'un concert dia 18 de novembre, en el marc de la campanya «És... Més informació

Contracte menor per dur a terme la instal·lació elèctrica de la nova sala medieval cristiana

Serveis

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Manacor té atribuïda la competència de gestió del Museu d'Hist&ograv... Més informació

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE PINTURA I ALTRE MATERIAL FUNGIBLE PER LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subministrament

contracte menor de subministrament de pintura i altre material fungible per la senyalització horitzontal Més informació

Servei d’execució d’una franja de seguretat davant incendis a la zona «a» de la zona forestal de Cala Murada

Serveis

El servei d’execució d’una franja de seguretat front als riscs d’incendis forestals ubicats entorn al torrent de Cala Murada... Més informació

CONTRACTACTACIÓ DEL SERVEI DE DIVERSES FORMACIONS PEL PROJECTE «LLENÇA’T +30

Serveis

Contractació del servei de diverses formacions pel projecte "Llança't +30" Més informació

CONTRACTACTACIÓ DEL SERVEI DE DIVERSES FORMACIONS PEL PROJECTE "LLENÇA’T -30"

Serveis

CONTRACTACTACIÓ DEL SERVEI DE DIVERSES FORMACIONS PEL PROJECTE "LLENÇA’T -30" Més informació

Contracte menor de subministrament d'armilles de protecció personal per a la policial local de Manacor

Subministrament

L'OBJECTE DEL CONTRACTE ÉS EL SUBMINISTRAMENT DE 12 UNITATS D’ARMILLES DE PROTECCIÓ PERSONAL DAVANT AMENACES D'ARMA BLANCA... Més informació