Contractes menors arxivats

Contracte menor per al servei d'ambulàncies per a les Fires i Festes de primavera 2022

Serveis

A les Fires i Festes de Primavera es realitzen diversos esdeveniments als quals es preveu una gran afluència de públic per als quals &ea... Més informació

REPOSICIÓ DE PARET I VALLA DE TANCAMENT DEL CP ES CANYAR

Obres

L'àrera d'Educació de l'Ajuntament de Manacor té la necessitat de contractar la reposició de part de la paret... Més informació

Contracte menor per les activitats d'animació infantil per dia 28 de maig de 2022

Serveis

 L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Manacor que pertany a l’àrea de promoció econòmica vol dinamit... Més informació

Contracte menor per l'actuació d'un grup de rock nacional i cinc grups de rock local per dia 4 de juny de 2022

Serveis

Contractació dels serveis de l'actuació d'un grup de rock nacional i cinc grups de rock locals, dels serveis tècnics, de... Més informació

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN GRUP ELECTROGEN

Subministrament

Subministrament, instal·lació, connexió i posada en servei necessaris per un grup electrogen de 21 kW de potència nominal... Més informació

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE BOSSES DE COTÓ PEL DEPARTAMENT DE JOVENTUT

Subministrament

L'Ajuntament de Manacor vol contractar el sub,initrament dfe 5000 bosses de cotó amb l'impressió d'un disseny que subministr... Més informació

Contracte menor de serveis per l'organització de l'espectacle "La música que feu ballar el rei Sol"

Serveis

L'objecte del contracte és dur a terme la representació de l'espectacle "La música que feu ballar el rei Sol",... Més informació

Contracte menor de serveis actuacions arqueològiques jaciment sa Ferradura

Serveis

Les actuacions a realitzar consisteixen en : Intervenció rampa accés a la part fortificada del promontori, restauració de les est... Més informació

Contracte menor per al muntatge d'escenari per a les Fires i Festes 2022

Subministrament

Muntatge d'un escenari a la plaça de Ramon Llull de dia 27 de maig fins el dia 6 de juny de 2022 per a les Fires i Festes de Primavera de M... Més informació