Contractes menors arxivats

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE BOSSES DE COTÓ PEL DEPARTAMENT DE JOVENTUT

Subministrament

L'Ajuntament de Manacor vol contractar el sub,initrament dfe 5000 bosses de cotó amb l'impressió d'un disseny que subministr... Més informació

Contracte menor de serveis per l'organització de l'espectacle "La música que feu ballar el rei Sol"

Serveis

L'objecte del contracte és dur a terme la representació de l'espectacle "La música que feu ballar el rei Sol",... Més informació

Contracte menor de serveis actuacions arqueològiques jaciment sa Ferradura

Serveis

Les actuacions a realitzar consisteixen en : Intervenció rampa accés a la part fortificada del promontori, restauració de les est... Més informació

Contracte menor per al muntatge d'escenari per a les Fires i Festes 2022

Subministrament

Muntatge d'un escenari a la plaça de Ramon Llull de dia 27 de maig fins el dia 6 de juny de 2022 per a les Fires i Festes de Primavera de M... Més informació

Contracte per lots per a la contractació d’activitats lúdiques i de dinamització social per a la fira Manafreak.

Serveis

Contracte per lots per a la contractació d’activitats lúdiques i de dinamització social per a la fira Manafreak. Més informació

contracte menor de subministrament de diversa documentació per a la mostra del Pla General

Subministrament

contracte menor de subministrament de diversa documentació per a la mostra del Pla General en el programa de fires i festes de primavera de l&r... Més informació

Contracte menor per a la contractació del servei de Elaboració de la “Diagnosi sobre la situació de prostitució i l’explotació sexual en el municipi de Manacor”

Serveis

L’objecte del contracte és realitzar la Diagnosi de la situació de la prostitució i la explotació sexualal municipi... Més informació

Subministrament i instal·lació aire acondicionat per a sala informàtica, CPD, de l'Ajuntament oficines centrals

Subministrament

Subministrament i instal·lació aire acondicionat per a sala informàtica, CPD, de l'Ajuntament oficines centrals Més informació

Contracte menor de substitució de la barana del primer pis de l'Escoleta Infantil Nins i Nines

Subministrament

L'objecte del contracte és la substitució de la barana del primer pis de l'Escoleta Infantil Nins i Nines de Manacor. Més informació